Forskjellen Mellom Nominell Og Reell Rente

Innholdsfortegnelse:

Forskjellen Mellom Nominell Og Reell Rente
Forskjellen Mellom Nominell Og Reell Rente

Video: Forskjellen Mellom Nominell Og Reell Rente

Video: Forskjellen Mellom Nominell Og Reell Rente
Video: Nominell rente 2023, Mars
Anonim

Hovedforskjell - Nominell mot reell rente

Nominell og realrente er to aspekter som bør forstås i forhold til inflasjon, som er den generelle økningen i prisnivået på varer og tjenester. Når inflasjonen er høy, har rentene en tendens til å øke siden långivere av midler krever høyere renter for å kompensere for reduksjonen i kjøpekraft, som er mengden varer eller tjenester som kan kjøpes med en valutaenhet. Hovedforskjellen mellom nominell og realrente er at mens den nominelle renten er den kursen som er justert for inflasjon, så er realrenten den renten som ikke er justert for inflasjonen.

INNHOLD

1. Oversikt og nøkkelforskjell

2. Hva er nominell rente

3. Hva er reell rente

4. Sammenligning side om side - Nominell vs reell rente

5. Sammendrag

Hva er nominell rente?

Rentesatsen er den renten som belastes med lån. Økende inflasjon reduserer verdien av lånte penger siden høyere renter betales på lån. Den nominelle renten justeres for å vurdere effekten av inflasjonen.

Nominell rente = reell rente + inflasjon

Hva er reell rente

Realrente er den nominelle renten minus inflasjon. Med andre ord, dette er den renten som långivere forventer etter å ha tillatt inflasjon. Realrente utgjør den sanne avkastningen generert av lånte eller lånte midler.

Real rente = Nominell rente - Inflasjonsrate

Den viktigste bruken av realrente er at den letter investorer med den kunnskapen som kreves for å faktorere 'tidsverdi av penger' i deres økonomiske beslutninger. Når det investeres penger, er inflasjon en av de viktigste faktorene som påvirker verdien over tid. Med inflasjon nedbrytes tidsverdien av penger over tid. Tatt i betraktning realrenten hjelper til med å identifisere 'realavkastningen' fra en investering eksklusive virkningene av inflasjon.

Anta f.eks. At 5 produkter kan kjøpes for $ 1500 fra et supermarked i dag. Om ytterligere to år vil antall produkter som kan kjøpes fra $ 1500 være lavere siden prisene kan ha økt.

Nominell og reell rente er gjensidig avhengige av hverandre der den eneste variabelen mellom dem er inflasjonen. Forholdet mellom nominell og reell rente kan beskrives ved hjelp av ligningen nedenfor.

(1 + r) (1 + i) = (1 + R)

r = Real rente

i = Inflasjonsrate

R = Nominell rente

F.eks. Hvis realrenten = 5% og inflasjonen = 2%, vil den nominelle renten være, (1 + 5%) (1 + 2%) = (1 + R)

(1 + 0,05%) (1 + 0,02%) = (1 + 0,071)

= 7,1%

Siden realrenten ikke inneholder effekten av inflasjon, er den lavere enn den nominelle renten. Ovennevnte ligning ble først introdusert av Irving Fisher; dermed blir det også referert til som 'Fisher-ligning'.

Forskjellen mellom nominell og reell rente
Forskjellen mellom nominell og reell rente

Figur 1: Det kreves riktig evaluering av interessene for investeringer

Hva er forskjellen mellom nominell og reell rente?

Diff Article Middle before Table

Nominell mot reell rente

Nominell rente er justert for inflasjon. Realrente ikke justert for inflasjon.
Tidsverdi på penger
Nominell rente utgjør ikke tidsverdien av pengene. Realrente utgjør tidsverdien av pengene.
Nyttighet
Nominell rente gir ikke en nøyaktig følelse av investeringsavkastning siden den står for inflasjon. Realrente er mer nøyaktig enn nominell rente siden den beregner den faktiske avkastningen eksklusive inflasjon.

Sammendrag - Nominell mot reell rente

Forskjellen mellom nominell og realrente, hovedsakelig avhengig av inkludering eller utelukkelse av effekten av inflasjon; mens nominell rente inkluderer inflasjon, utelukker realrente inflasjon. Inflasjon påvirker landets økonomi på mange måter, og dens innvirkning på renten er en dominerende. Regjeringene kontrollerer inflasjonen gjennom pengepolitikken for å redusere den negative innvirkningen på rentene.

Populær etter emne